HEIDI TENDENES

Advokat Heidi Tendenes, f. 1991, ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen våren 2016, med politirett, påtalerett og arbeidsrett som spesialfag. Hun skrev masteroppgave innen straffeprosess, om unnlatt varsling av mistenkte før første tilrettelagte avhør. I oktober 2016 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS. I mars 2019 fikk hun sin advokatbevilling.

 

Advokat Heidi Tendenes arbeider blant annet med saker innen barne- og familierett, herunder barnevern, barnefordeling og skifter. Hun arbeider også med straffesaker og arbeidsrettssaker.

 

Heidi Tendenes kan kontaktes direkte her: heidi@advskretting.no eller på mobil: 464 26 434.