HEIDI TENDENES

Advokat Heidi Tendenes, f. 1991, ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen våren 2016, med politirett, påtalerett og arbeidsrett som spesialfag. Hun skrev masteroppgave innen straffeprosess, om unnlatt varsling av mistenkte før første tilrettelagte avhør. I oktober 2016 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS. I mars 2019 fikk hun sin advokatbevilling.

 

Advokat Tendenes har stor prosedyreerfaring innen barnevernsrett og strafferett. I strafferetten arbeider hun spesielt med saker som berører annen kultur, religion og etnisitet. Hun arbeider også med familie- og barnerett, utlendingsrett, arbeidsrett og står på liste som fast advokat i saker etter psykisk helsevernloven.

 

Heidi Tendenes kan kontaktes direkte her: heidi@advskretting.no eller på mobil: 464 26 434.