MALIN HOLGERSEN

Advokat Malin Holgersen, f. 1992, ble uteksaminert fra Aarhus Universitet våren 2018 med kontraktsrett som spesialfag. Hun skrev masteroppgave innen kjøp og salg av fast eiendom, hvor hun foretok en komparativ analyse av reklamasjons- og foreldelsesreglene i Danmark og Norge. Hun har tidligere arbeidet som legal advisor i Aero Norway. I februar 2021 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS. I april 2024 fikk hun sin advokatbevilling.

 

Advokat Holgersen har kompetanse og erfaring innen kontraktsrett og eiendomsrett. Hun arbeider spesielt med familie- og arverett, herunder skifteoppgjør, økonomisk oppgjør etter endt samliv, testamenter, fremtidsfullmakter m.m. Hun påtar seg også oppdrag fra Statsforvalteren som setteverge, og står på liste som fast advokat i saker etter psykisk helsevernloven. 

 

Malin Holgersen kan kontaktes direkte her: malin@advskretting.no eller på mobil 454 53 736