MALIN HOLGERSEN

Advokatfullmektig Malin Holgersen, f. 1992, ble uteksaminert fra Aarhus Universitet våren 2018 med kontraktsrett som spesialfag. Hun skrev masteroppgave innen kjøp og salg av fast eiendom, hvor hun foretok en komparativ analyse av reklamasjons- og foreldelsesreglene i Danmark og Norge. I februar 2021 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS.

 

Advokatfullmektig Malin Holgersen arbeider med saker innen barne- og familierett. Hun arbeider også med saker innen strafferett og kontraktsrett. 

 

Malin Holgersen kan kontaktes direkte her: malin@advskretting.no eller på mobil 454 53 736