SOLVEIG SKRETTING

Advokatfullmektig Solveig Skretting, f. 1995, ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2018. Hun skrev masteroppgave innen strafferett og straffeprosess, om forsvarers taushetsplikt. Hun er engasjert og har spesialfag i påtalerett og politirett. I august 2018 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS.

Advokatfullmektig Solveig Skretting arbeider blant annet med saker innen barnevern og barne- og familierett. Hun arbeider også med straffesaker.

Solveig Skretting kan kontaktes direkte her: solveig@advskretting.no eller på mobil: 413 63 921.