SOLVEIG SKRETTING

Advokat Solveig Skretting, f. 1995, ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2018. Hun skrev masteroppgave innen strafferett og straffeprosess, om forsvarers taushetsplikt. Hun er engasjert og har spesialfag i påtalerett og politirett. I august 2018 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS. I november 2020 fikk hun sin advokatbevilling. 

 

Advokat Skretting har stor prosedyreerfaring i barnefordelingssaker og i saker etter barnevernloven. I barnefordelingssaker har hun spesiell kompetanse på fedres rettigheter etter barneloven. Hun jobber i tillegg med straffesaker og trygdesaker. 

 

Fra og med 01.01.2024 overtok advokat Skretting som daglig leder i Advokatfirma Skretting AS.

 

Solveig Skretting kan kontaktes direkte her: solveig@advskretting.no eller på mobil: 413 63 921.