SOLVEIG SKRETTING

Advokat Solveig Skretting, f. 1995, ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2018. Hun skrev masteroppgave innen strafferett og straffeprosess, om forsvarers taushetsplikt. Hun er engasjert og har spesialfag i påtalerett og politirett. I august 2018 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirma Skretting AS. I november 2020 fikk hun sin advokatbevilling. 

 

Advokat Solveig Skretting arbeider blant annet med saker innen barnevern og barne- og familierett. Hun arbeider også med straffesaker.

 

Solveig Skretting kan kontaktes direkte her: solveig@advskretting.no eller på mobil: 413 63 921.