MARIE BAKKEN

Advokat Marie Bakken, f. 1996, ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen høsten 2020. Hun skrev masteroppgave om EUs rammeverk for utlevering av straffeforfulgte i tilfeller hvor man kunne frykte menneskerettighetsbrudd. Hun hadde et utvekslingsopphold ved Universitetet i Salamanca, Spania, hvor hun blant annet fordypet seg i kriminalpolitikk og strafferett. Hun har tidligere arbeidet som juridisk rådgiver i Stavanger kommune med personvern, internkontroll og implementering av GDPR. I mars 2022 tiltrådte hun stilling som advokatfullmektig i Advokatfirma Skretting AS, og i april 2024 fikk hun sin advokatbevilling.

 

Advokat Bakken arbeider spesielt med menneskerettigheter og personvern, herunder enkeltpersoners rettigheter og virksomheters implementering og etterlevelse av regelverket. Hun arbeider også med utlendingsrett, barnerett, barnevern og strafferett. 

 

Marie Bakken kan kontaktes direkte her: marie@advskretting.no eller på mobil 992 92 607.