Om oss

Advokatfirma Skretting AS er en fortsettelse av den advokatpraksis som Høysterettsadvokat Håkon Helle etablerte i september 2002. Høyesterettsadvokat Håkon Helle og advokat Arnhild Skretting drev advokatfirmaet Helles advokatpraksis DA frem til han døde våren 2007. Advokat Skretting overtok da firmaet og videreførte dette under det som nå er Advokatfirma Skretting AS. 

Vårt lille firma har tradisjon for å stå på den lille manns side mot overmakta, og hovedvekten av oppdragene er prosedyre og annen konflikthåndtering for private klienter.

Firmaets profil er stort engasjement for våre klienter, hvor man legger vekt på kombinasjonen av hjerte og hjerne.

 

Vi tilbyr bistand på følgende rettsområder:

 

 • Menneskerettigheter
 • Barnerett (fast bosted, samvær og foreldreansvar)
 • Familierett (skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap)
 • Barnevernsrett (akuttplasseringer, omsorgsovertakelser, tilbakeføringssaker, samvær og tvangsplassering av ungdom)
 • Strafferett (forsvarer og bistandsadvokat)
 • Arverett (testament, fremtidsfullmakter og dødsboskifte)
 • Kontraktsrett (norske og internasjonale kontrakter mellom selskaper)
 • Fast eiendomsrett (mangelskrav, forsinkelse og reklamasjon)
 • Trygderett (NAV-saker)
 • Arbeidsrett (arbeidskontrakter, avskjed, oppsigelse og arbeidstakers rettigheter)
 • Personvern (GDPR, enkeltpersoners rettigheter)
 • Utlendingsrett (Familiegjenforening, utvisning, søknad om opphold og asyl)