ARNHILD SKRETTING

Arnhild Skretting er født i 1969 og er cand.jur. fra Universitetet i Bergen 2001. Hun fikk advokatbevilling i 2003. Skretting har i tillegg grunnfag i kriminologi.


Arnhild Skretting etablerte i august 2007 Advokatfirma Skretting. Skretting var advokatfullmektig i advokatfirmaet Rekve, Mitsem & Co, frem til desember 2002. Hun var advokatfullmektig og fast ansatt advokat hos Høyesteretts advokat Håkon Helle frem til hun den 01.01.2006 sammen med Håkon Helle etablerte firmaet Helles advokatpraksis DA . Hun drev dette sammen med ham frem til han gikk bort i mars 2007.

Advokat Skretting har meget stor erfaring i barnefordelingssaker, samt barnevernssaker, med et spesielt fokus på menneskerettigheter. I barnevernsretten har hun omfattende erfaring i saker som gjelder annen kultur, religion og etnisitet. Skretting har sin hovedvekt på prosedyre spesielt i sivile saker, men også som bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker.

Arnhild Skretting har tidligere undervist i privat og offentlig rett for juridiske kontormedarbeidere ved Utdanningshuset.

Arnhild Skretting kan kontaktes direkte her arnhild@advskretting.no eller på mobil: 480 00 595.