Personvern

 

Tillit er viktig for oss, og derfor er vi opptatt av at de registrertes personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om vår måte å behandle personopplysninger på. Den forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler personopplysninger, herunder informasjonskapsler (cookies), og hvordan vi beskytter de registrertes integritet. Du kan også lese hvilke rettigheter du som registrert har.

 

 

Hvilke personopplysninger vi lagrer, for hvilket formål, og på hvilket grunnlag

 

Vi behandler personopplysninger i følgende tilfeller:

 

1. Ved henvendelser fra potensielle klienter for å avklare om vi skal påta oss oppdraget eller ikke: Ved å kontakte oss via mail, telefon, post, kontaktskjema eller å komme innom kontoret vårt, samler vi inn personopplysninger. Dersom vi ikke tar på oss oppdraget, vil vi heller ikke arkivere opplysningene.

 

2. I arbeidet vårt med saker eller veiledning: For å kunne gjøre jobben vi er satt til som advokater er det nødvendig for oss å behandle personopplysningene til våre klienter. Behandlingsgrunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 første ledd bokstav a, b og/eller f. For særlige kategorier (sensitive) personopplysninger er behandlingsgrunnlaget GDPR artikkel 9 annet ledd bokstav a, b og/eller f.

 

3. Arkivering: Vi oppbevarer saksdokumenter etter at oppdraget er avsluttet. Arkivet er underlagt streng tilgangskontroll. Arkivering av saksdokumenter gjør vi fordi det er forventet av våre klienter, og fordi det fra tid til annen dukker opp behov for å hente frem tidligere saker, for eksempel i forbindelse med en etterfølgende rettssak eller prosess hvor klienten trenger dokumentasjon fra tidligere saker. Behandling av personopplysninger for arkiveringsformål har grunnlag i GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f. I de sakene som inneholder særlige kategorier (sensitive) personopplysninger, har behandlingen grunnlag i GDPR artikkel 9 annet ledd bokstav j, jf. personopplysningsloven § 11.

 

4. Fakturering: Tid og kostnader som er påløpt på en sak, registreres i vårt regnskapssystem. Kontaktopplysninger som vi har mottatt fra klienter benyttes for fakturering. Behandlingsgrunnlaget av slike personopplysninger er GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b.

 

5. Bruk av informasjonskapsler (cookies): En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på din nettleser når du besøker vår nettside. Vår leverandør benytter nettsideplattform fra Mono Solutions. Disse plasserer Google Analytics-cookies på alle nettsider med statistisk formål og med legitim interesse som behandlingsgrunnlag.

 

6. Kommunikasjon: Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. Vi ber om at særlige kategorier (sensitive) personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post. Vi benytter også telefon for å kommunisere med klienter og interessenter. Vi gjør ikke opptak av telefonsamtaler. Opplysninger som sendes til oss i post vil scannes og lagres digitalt.

 

Hvem vi deler opplysningene med

 

Advokater er underlagt taushetsplikt. Alle våre ansatte har undertegnet taushetserklæring. Alle opplysninger som blir delt med oss, eller som vi for øvrig blir kjent med i forbindelse med et oppdrag, blir håndtert konfidensielt. Vi deler personopplysninger med domstoler og motparter der dette er nødvendig for å utføre oppdraget. Vi kan også dele informasjon med andre interessenter der klienten samtykker til dette. Våre leverandører av IT-tjenester og deres underleverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom det er nødvendig for at de skal kunne levere sin tjeneste til oss. Vi har databehandleravtaler med disse som sikrer at de følger personvernregelverket. Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre klienten ber om det eller det er påkrevd for å oppfylle lov eller krav fra myndigheter.

 

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

 

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Plikten til forsvarlig arkivhold utledes av det generelle kravet om god advokatskikk i domstolloven § 224, som slår fast at advokatvirksomhet blant annet skal «utøves grundig, samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til klientenes tarv tilsier». Vi bevarer arkiverte dokumenter i 10 år før de tilintetgjøres, med mindre annet er avtalt med klient.

 

Dine rettigheter

 

Innsyn i egne opplysninger:

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn

 

Korrigering av personopplysninger:

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

 

Sletting av personopplysninger:

Du kan du be oss slette opplysninger om deg selv. I mange tilfeller har vi imidlertid plikt til å arkivere dine opplysninger.

Les mer om retten til sletting

 

Begrensning av behandling av personopplysninger:

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensning

 

Protestere mot en behandling av personopplysninger:

Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les mer om retten til å protestere

 

Slik forhindrer du at informasjonskapsler lagres:

Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan dette deaktiveres her.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese her.

 

 

Kontakt

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.

Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

 

Advokatfirma Skretting AS

Postboks 773, 4004 Stavanger

marie@advskretting.no

Til hovedsiden