MAREN EIDE


Advokat Maren Eide, f. 1977, ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i vår 2005, med skatterett, næringsreguleringsrett og utledingsrett som spesialfag. Eide har i tillegg grunnfag i sosiologi. Hun arbeidet etter studiet først i gatejuristen i Oslo. I 2005 ble hun ansatt som advokatfullmektig/advokat hos Høyesterettsadvokat Håkon Helle. Fra 2007 arbeidet hun som fast ansatt advokat i Advokatfirma Skretting. Fra og med 1. juli 2011 har advokat Eide drevet i kontorfellesskap først med advokat Skretting, og senere med Advokatfirma Skretting AS.

Advokat Maren Eide arbeider innenfor et allsidig saksfelt. Hovedtyngden er familiesaker, herunder barnefordeling, skifte og barnevern. Hun arbeider også som bistandsadvokat i voldtektssaker, samt saker vedrørende kvinnemishandling. Advokat Eide er forsvarer i straffesaker og har stor kompetanse på utlendingsrettens område.

Maren Eide kan kontaktes direkte her: maren@advskretting.no eller på mobil: 907 41 947